Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
ul. Szkolna 1
43-340 Kozy
e-mail anna.bulka@gzosip.kozy.pl
NIP 9371702497
tel. 338174291